fredag 6. november 2009

Skogen gir og skogen tar...
Rundt om i det ganske land står det gamle kulturminner og forfaller. Mangel på beitedyr, og da spesiellt geit, gjør at kulturlandskapet gror fullstendig igjen. Gamle engslåtter ser nå ut som en hvilken som helst myr eller lysning i skogen, og bare de med kunnskap om gamle driftsformer skjønner at her er det spor fra en forgangen tid. Gamle høyløer blir ikke lengre brukt, og bunnsviller og tak råtner. En og annen mår bruker kanskje løa som daglæger, men snart er den borte. Den gamle grinda står åpen hele året, og snø og vind bryter den ned, sakte men sikkert. Landet blir fattigere for hver dag...